BẢNG GIÁ PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ

5* (100%) 1 đánh giá.


Doanh nghiệp của bạn mới thành lập, ít phát sinh, bạn muốn tiết kiệm chi phí nên chưa muốn tuyển kế toán. Và nếu có tuyển thì liệu bạn có tin tưởng vào trình độ chuyên môn của họ hay không? Hay cứ để họ làm rồi đến khi quyết toán thì họ xin nghỉ, doanh nghiệp phải tự xử lý. Liệu rằng hệ thống sổ sách và chứng từ kế toán của doanh nghiệp có đảm bảo tính chính xác hay không?
Để giải quyết những khó khăn trên và hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp. Nhằm tháo gỡ và hoàn hiện bộ máy kế toán của doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi do. Tín Nghĩa cung cấp các gói dịch vụ 

Dịch vụ kế toán

 • Dịch vụ kế toán trọn gói.
 • Dịch vụ kế toán trưởng.
 • Dịch vụ gỡ rối sổ sách kế toán.

Dịch vụ kiểm toán

 • Dịch vụ báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.

Dịch vụ thuế

 • Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp.
 • Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp.
 • Dịch vụ hoàn thuế doanh nghiệp.
 • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên, người lao động.
 • Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dịch vụ doanh nghiệp

 • Dịch vụ thành lập công ty trọn gói.
 • Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh.
 • Dịch vụ giải thể công ty.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CHÚNG TÔI

 

Chi phí dịch vụ khai thuế ban đầu

 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI PHÍ
1 Khai thuế ban đầu, đăng ký phương pháp khấu trừ, thủ tục sử dụng hóa đơn 900.000đ
2 Chữ ký số
Chữ ký số 1 năm ( tặng thêm 6 tháng sử dụng ) 1.490.000đ
Chữ ký số 3 năm ( tặng thêm 12 tháng sử dụng) 2.490.000đ

 

Chi phí thủ tục thuế

 

STT DỊCH VỤ PHÍ TỐI THIỂU PHÍ TỐI ĐA
1 Tư vấn thuế theo giờ 500.000đ/giờ
2 Tư vấn thuế theo từng vụ việc 1.000.000đ/vụ việc 20.000.000đ/vụ việc
3 Tư vấn/thực hiện thủ tục thuế hàng tháng 1.500.000đ/tháng 6.000.000đ/tháng
4 Dịch vụ khai thuế thu nhập cá nhân (riêng lẻ) 600.000đ/lần 1.900.000đ/lần
5 Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (riêng lẻ) 900.000đ/lần 3.000.000đ/lần
6 Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân 900.000đ/lần 6.000.000đ/lần
7 Khai thuế quyết toán thuế công ty Liên hệ: 0939221189
8 Mở mã số thuế công ty đã bị khóa Liên hệ: 0939221189
9 Dịch vụ khai thuế ban đầu 1.000.000đ 3.000.000đ

 

Chi phí dịch vụ lao động, tiền lương, thuế thu nhập cá nhân

 

STT SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN PHÍ DỊCH VỤ/THÁNG
1 Nhân viên < 5 1.900.000đ/tháng
2 5 2.900.000đ/tháng
3 10 4.900.000đ/tháng
4 20 8.900.000đ/tháng
5 50 12.900.000đ/tháng

 

Chi phí đăng ký lao động, làm BHXH

 

STT SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN PHÍ DỊCH VỤ
1 < 10 nhân viên 2.500.000đ
2 10 < nhân viên<20 4.500.000đ
3 20 < nhân viên 6.500.000đ

 

Chi phí dịch vụ kế toán thuế hàng tháng

 

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG CHI PHÍ
NGÀNH DỊCH VỤ CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 700.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.200.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.700.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 2.200.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 2.700.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 3.300.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 3.800.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 4.500.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH THƯƠNG MẠI CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 900.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.500.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 2.100.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 2.700.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 3.300.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 3.900.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 4.500.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 5.500.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH XÂY DỰNG CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 1.500.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 2.300.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 3.100.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 3.900.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 4.700.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 5.500.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 6.300.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 7.100.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH SẢN XUẤT CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 2.000.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 3.000.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 4.000.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 5.000.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 6.000.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 7.000.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 8.000.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 9.000.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189

 

Chi phí dịch vụ sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, làm quyết toán thuế

 

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG CHI PHÍ
NGÀNH DỊCH VỤ CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 500.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.200.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 1.600.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 2.000.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 2.400.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 2.800.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 3.200.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH THƯƠNG MẠI CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 600.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.000.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 2.000.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 2.500.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 3.000.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 3.500.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 4.000.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH XÂY DỰNG CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 700.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.100.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 1.900.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 2.300.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 2.800.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 3.200.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 3.600.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH SẢN XUẤT CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 1.400.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 2.100.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 2.800.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 3.500.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 4.200.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 4.900.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 5.600.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 6.300.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189

 

Chi phí dịch vụ lập báo cáo tài chính

 

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG CHI PHÍ
NGÀNH DỊCH VỤ CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 500.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.200.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 1.600.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 2.000.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 2.400.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 2.800.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 3.200.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH THƯƠNG MẠI CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 600.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.000.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 2.000.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 2.500.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 3.000.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 3.500.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 4.000.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH XÂY DỰNG CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 700.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.100.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 1.900.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 2.300.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 2.800.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 3.200.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 3.600.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH SẢN XUẤT CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 1.400.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 2.100.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 2.800.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 3.500.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 4.200.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 4.900.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 5.600.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 6.300.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189

 

Chi phí dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

 

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG CHI PHÍ
NGÀNH DỊCH VỤ CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 500.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.200.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 1.600.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 2.000.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 2.400.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 2.800.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 3.200.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH THƯƠNG MẠI CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 600.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.000.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 2.000.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 2.500.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 3.000.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 3.500.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 4.000.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH XÂY DỰNG CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 700.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.100.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 1.900.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 2.300.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 2.800.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 3.200.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 3.600.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189
NGÀNH SẢN XUẤT CHI PHÍ/THÁNG
1 Không quá 10 chứng từ/tháng 1.400.000đ/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 2.100.000đ/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 2.800.000đ/tháng
4 Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng 3.500.000đ/tháng
5 Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng 4.200.000đ/tháng
6 Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng 4.900.000đ/tháng
7 Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng 5.600.000đ/tháng
8 Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng 6.300.000đ/tháng
9 Trên 80 chứng từ/tháng Thỏa thuận liên hệ: 0939221189

 

Chi phí thành lập công ty trọn gói

 

STT CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI 2.597.000đ
1 Phí dịch vụ thành lập công ty 599.000đ
2 Lệ phí nhà nước 200.000đ
3 Lệ phí khắc dấu tròn 500.000đ
4 Lệ phí đăng ký cổng thông tin quốc gia 300.000đ
5 Phí khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế 499.000đ
6 Phí chuyên phương pháp khấu trừ, sử dụng hóa đơn 499.000đ

 

Chi phí dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

 

I NÔI DUNG THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH PHÍ DỊCH VỤ (CHƯA BAO GỒM LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC)
1 Thành lập chi nhánh, văn phòng, địa điểm, nhà xưởng, kho 600.000đ/nôi dung, nếu làm từ 2 nội dung trở lên thì giảm 200.000đ/mỗi nội dung làm thêm
2 Bổ sung ngành nghề kinh doanh
3 Tăng vốn điều lệ
4 Thay đổi người đại diên pháp luật
5 Chuyển nhượng vốn
6 Thay đổi địa chỉ kinh doanh
7 Cập nhật lại mã ngành nghề
8 Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp 1.200.000đ
9 Chia, tách, sát nhập doanh nghiệp 1500.000đ
10 Khai thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần ( tại cơ quan thuế ) 300.000đ/người
11 Thay đổi thông tin tại Cơ quan Thuế 300.000đ/lần
II LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC CHI PHÍ
1 Lệ phí thay đổi đăng ký doanh nghiệp 200.000đ
2 Lệ phí khắc dấu 500.000đ
3 Lệ phí đăng cổng thông tin quốc gia 300.000đ
III THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KD TRỌN GÓI 2.099.000đ
1 Phí thay đổi đăng ký doanh nghiệp ( 1 nội dung ) 599.000đ
2 Lệ phí nhà nước 200.000đ
3 Lệ phí khắc dấu 500.000đ
4 Lệ phí đăng cổng thông tin quốc gia 300.000đ
5 Thay đổi thông tin tại Cơ quan Thuế 500.000đ - 2.000.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÍN NGHĨA

 

Địa Chỉ : 87 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại :
0939 22 11 89 – 0902 59 34 04
Email :
info@tuvanketoantaichinh.com

Tin tức mới nhất

HOTLINE TƯ VẤN

0939 22 11 89

0902 59 34 04

DANH MỤC DỊCH VỤ