Tìm theo Tag

kiến thức cơ bản kế toán

Lãi đậm mùa bánh trung thu

Cứ tháng 7, tháng 8, đồng nghiệp lại ít thấy chị Hoa ở công ty vì chị bận đi bán bánh trung thu. Tháng 9, chị nhẩm lãi khoảng 250 triệu