Cả nước đã có trên 114 nghìn DN đăng ký thành lập mới

Đánh giá bài viết

Trong tháng 10/2019, cả nước có 12.182 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 94,7 nghìn lao động, tăng 3,4% về số DN; tăng 2,5% về vốn đăng ký và giảm 3% về số lao động so với tháng 9/2019. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng 9/2019 và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 10, cả nước có 7.247 DN quay trở lại hoạt động, cao gấp 3 lần tháng 9/2019 và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm 2018. Có 2.086 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 37,1% và tăng 9,2%; 5.012 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 84,5% và tăng 97,9%; 1.410 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 7,3% và giảm 20,4%.

Cùng với đó, trong 10 tháng năm 2019, vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tính cả 1.893,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 33,1 nghìn DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 3.327,8 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 34,9 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 10 tháng 2019 lên 149,3 nghìn DN. Tính trung bình mỗi tháng có hơn 14,9 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm 2019 có 1,7 nghìn DN thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,5% tổng số DN thành lập mới, có 30,7 nghìn DN thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 26,8%, có 82 nghìn DN thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,7%. Trong đó, đa số các lĩnh vực hoạt động có số DN thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, có 14,45 nghìn DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,6% tổng số DN thành lập mới), tăng 6,8%; có 14,41 nghìn DN xây dựng (chiếm 12,6%), tăng 2%; có 9,6 nghìn DN khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,4%), tăng 15,1%; gần 6,8 nghìn DN dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,9%), tăng 5,9%.

Cũng trong 10 tháng năm 2019, tất cả các vùng kinh tế đều có số DN đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) có 34,7 nghìn DN, tăng 6,5% (vốn đăng ký đạt 426,2 nghìn tỷ đồng, tăng 30,9%); trung du và miền núi phía Bắc có 4,5 nghìn DN, tăng 1,1% (vốn đăng ký đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,7%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 16 nghìn DN, tăng 4% (vốn đăng ký đạt 150,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%)…

Số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng năm 2019 là 26,3 nghìn DN, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Theo lĩnh vực hoạt động, có 10,2 nghìn DN ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 38,7%), tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018; có 3,8 nghìn DN xây dựng (chiếm 14,3%), tăng 3,5%; 3,4 nghìn DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 10,1%…

Bài viết liên quan